0800 / 808032

H+M Hartmetallfräser

Art.-Nr. 80699

Hartmetallfräse

Hartmetallinstrumente, Figur 75GX, Farbe blau, ISO 060, Körnung standard, Schaftart Winkelstück
Packung: Packung

Inhalt: 2 Stück


Art.-Nr. 80716

Hartmetallfräse

Hartmetallinstrumente, Figur 79GX, Farbe blau, ISO 040, Körnung standard, Schaftart Winkelstück
Packung: Packung

Inhalt: 2 Stück


Art.-Nr. 19584

Hartmetallfräse

Hartmetallfräse, Figur 79FT, Farbe roter Ring, ISO 040, Körnung fein, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 2 Stück


Art.-Nr. 19583

Hartmetallfräse

Hartmetallfräse, Figur 79GT, Farbe blauer Ring, ISO 040, Körnung standard, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 2 Stück


Art.-Nr. 19628

Titanpolierer

Hartmetallfräse, Figur 9555P, Farbe grau, ISO 050, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 5 Stück


Art.-Nr. 19582

Hartmetallfräse

Hartmetallfräse, Figur 79HT, Farbe grüner Ring, ISO 040, Körnung grob, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 2 Stück


Art.-Nr. 19588

Hartmetallfräse

Hartmetallfräse, Figur 486ET, Farbe gelber Ring, ISO 023, Körnung extra fein, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 2 Stück


Art.-Nr. 19587

Hartmetallfräse

Hartmetallfräse, Figur 486FT, Farbe roter Ring, ISO 023, Körnung fein, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 2 Stück


Art.-Nr. 19592

Hartmetallfräse

Hartmetallfräse, Figur 79ST, Farbe schwarzer Ring, ISO 060, Körnung super grob, Schaftart Handstück
Packung: Packung

Inhalt: 2 Stück


Top-Produkte